INFORMACIONO- PRODAJNI PULT

Naručilac: Telenor:

Lokacija: Tržni centar Merkator Beograd

Objekat dizaniran i projektovan, prefabrikovan u radionici, instaliran na poziciji starog u rekordnom kratkom roku, od par sati, tako da prodajno mesto nije imalo prekid u radu.