EKOLOŠKA KUĆA

Na primeru ekološkog prefabrikovanog objekta koji je projektovao dipl.arh. Rade Kosanović, uz podršku dipl .ing. Vladimira Jankovića https://centrala.org.rs/ publici su prikazane prednosti života u takvom objektu kroz ugodnost življenja i energetsku efikasnost. Prikazani su načini korišćenja obnovljivih izvora energije, za one koji žele da žive u skladu sa prirodom i tamo gde ne postoji električna i gasna mreža.